انحلال و تصفیه شرکت سهامی

انحلال و تصفیه شرکت سهامی
انحلال و تصفیه شرکت سهامی
الف-انحلال شرکت سهامی


شرکت سهامی ممکن است بنا به علل زیر منحل شود:
-از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده به شرکت(ماده 141 ل.ا.ق.ت)
-از بین رفتن موضوع شرکت یا غیرممکن شدن انجام موضوع شرکت(بند 1 از ماده 199 ل.ا.ق.ت)
-در صورت انقضای مدت شرکت(بند 2 ماده 199 ل.ا.ق.ت)
-تقلیل سرمایه شرکت به کمتر از حداقل قانونی(حداقل سرمایه شرکت سهامی عام000/000/5 ریال و حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص 000/000/1 ریال می باشد)
-در صورت ورشکستگی شرکت
-در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انحلال شرکت
-انحلال شرکت به حکم دادگاه.موارد مندرج در ماده 201 (ل.ا.ق.ت)،ناظر به انحلال شرکت از طریق دادگاه با درخواست ذی نفع می باشد.
به تجویز مواد 106،209 و 210 (ل.ا.ق.ت) یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن باید به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود تا پس از ثبت برای اطلاع مردم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد،آگهی شود و تا زمانی که انحلال به ثبت نرسیده و آگهی انحلال منتشر نشده باشد،انحلال شرکت نسبت به اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.
ب-تصفیه شرکت سهامی
تصفیه شرکت سهامی مشتمل بر عملیات ذیل می باشد:
-نقد کردن دارایی شرکت منحله
-وصول مطالبات شرکت منحله
-پرداخت دیون شرکت منحله
-تقسیم باقیمانده دارایی شرکت بین سهامداران
اول-انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه
تصفیه امور شرکت سهامی با مدیران شرکت است،مگر اینکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت می دهد،ترتیب دیگری مقرر داشته باشد(ماده 204 ل.ا.ق.ت)
پس در درجه اول مدیران شرکت برای انجام امور تصفیه انتخاب می شوند،از طرف دیگر شرکت می تواند مدیر یا مدیران تصفیه غیر از مدیران شرکت انتخاب نماید.با این کار،دیگر وظایف مدیران شرکت و سایر نمایندگان،خاتمه می یابد.
چنانچه به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد و یا تعیین شده،ولی به وظایف خود عمل ننماید،هر ذی نفع می تواند تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه ذیصلاح درخواست نماید.
مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه حداکثر 2 سال است،تمدید این مدت با ذکر علل و جهات از طرف مدیر تصفیه به مجمع عمومی سهامداران بلامانع است.


آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
سایت: companyregister.ir
تلفن: 42143-021
ایمیل: info@companyregister.ir

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۴۵ : ۰۲ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.