اخذ کارت بازرگانی و پلمپ دفاتر

اخذ کارت بازرگانی و پلمپ دفاتر
اخذ کارت بازرگانی و پلمپ دفاتر
سامانه تخصصی امور ثبتی در مناطق آزاد و تهران

1- ثبت شرکت و تغییرات
2-ثبت علائم تجاری
3-اخذ کارت بازرگانی
4-رتبه بندی
5-اخذ دفاتر پلمپ
6- ثبت اختراع و طرح صنعتی
7-کلیه امور مالی و مالیاتی

www.saadatandishan.ir

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ۴۶ : ۵۹ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.