سرمایه گذاری در اطراف تهران

سرمایه گذاری در اطراف تهران
سرمایه گذاری در اطراف تهران
گروه سرمایه گذاری آرسن تجارت زیما در سال 1391 پا به عرصه کارهای اقتصادی و تجاری در زمینه صنعتی ، کشاورزی ، خدمات و خصوصا ساختمان و زمین ، پا نهاده است که در این راستا یکی از فعالیتهای ویژه این گروه سرمایه گذاری در زمینه مشاوره ، جهت منطقه سله بن از روستاهای توابع بخش ارجمند در شهرستان فیروزکوه می باشد که این منطقه بعنوان منحصرترین منطقه استان تهران و شاید در زمان حال کشور به شمار آید فعالیت می نماید.که این گروه می کوشد به همه سرمایه گذاران در زمینه گردشگری ، سرمایه گذاری ، زیرساخت های اقتصادی و اشتغال از یکسو و همچنین تمام آحاد مردم جهت استفاده از امکانات خدادادی و امکانات زیرساختی جدیدالتاسیس از سوی دیگر ، مشاوره ارائه نمایید.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶ ۱۸ : ۲۴ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.