دستگاه حفاری برقی XY1- فروش دستگاه حفاری شناسا

دستگاه حفاری برقی XY1 فروش دستگاه حفاری شناسا
دستگاه حفاری برقی XY1- فروش دستگاه حفاری شناسا
دستگاه حفاری برقی XY1 چینی با پمپ گل ۲۵، عمق حفاری: 50 متر (نو و آماده تحویل)
*دستگاه نمونه برداری معدن
*دستگاه حفاری شناسایی خاک
*دستگاه حفاری ژئوتکنیک

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ۳۹ : ۴۹ : ۰۸ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.