استخدام نگهدار ومراقب کودک وسالمند

استخدام نگهدار ومراقب کودک وسالمند
استخدام نگهدار ومراقب کودک وسالمند
شرکت بهنود سلامت جهت تکمیل کادر پرستاری ومراقبت خود از همکاران واجد شرایط زیر دعوت بعمل میاورد (درصورت استخدام شدن بیمه کاری میشود)
-خانم واقا جهت مراقبت وپرستاری از بیمار سالمند وکودک بصورت روزانه مقطعی شبانه روزی جهت منزل وبیمارستان
-داشتن اصل شناسنامه جهت ضمانت شرکت اجباری است
-فیش اب یا برق یا تلفن از محل زندگی
-کپی کارت ملی وصفحه اول ودوم شناسنامه
*دارا بودن تمام مدارک الزامی است*
شروع بکار =نهایتا ۲۴ساعت بعداز استخدام

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ۳۹ : ۲۹ : ۲۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.