نیازمند منشی خانم

نیازمند منشی خانم با روابط عمومی بالا دارای شرایط زیر میباشیم. مجرد آشنا با کامپیوتر اینتنرنت هستیم. برای ارسال رزومه و پر کردن فرم و مصاحبه حضوری لطفا به تلگرام پیلم بدهید.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ۵۹ : ۵۵ : ۱۸ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.