همکاری در آموزشگاه فنی و حرفه ای

از کارمندان و روسای شاغل در واحد های آموزشی دانشگاه ها جهت همکاری به صورت پاره وقت با آموزشگاه فنی و حرفه ای دعوت به عمل می آید.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ ۲۲ : ۳۴ : ۲۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.