جذب اساتید زبان انگلیسی

از دبیران زبان انگلیسی شاغل در منطقه ۵ تهران در کلیه مقاطع تحصیلی جهت همکاری با یک آموزشگاه علمی آزاد دعوت به عمل می آید.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ ۲۴ : ۲۲ : ۲۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.