خریدار ضایعات نساجی

خریدار تمامی منسوجات بافت و بی بافت محصولات نساجی ازجمله ضایعات پارچه ودیگر ضایعات آن ... در اقلام تریکویی.لی.کتان.بنگال وخریدار ضایعات تولیدی های لباس و صنعتی دوز ها در انواع قلم های ان

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ ۲۴ : ۰۸ : ۱۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.