فروش فاکتور رسمی مورد تایید دارایی با گواهی ارزش افزوده

- فروش فاکتور رسمی مورد تایید دارایی با گواهی ارزش افزوده
- ارائه فاکتور فروش رسمی با گواهی ارزش افزوده و گزارش خرید و فروش فصلی
- ارائه کد اقتصادی معتبر جهت معاملات فصلی
- ارائه فاکتور جهت شرکت های تولیدی و بازرگانی و خدماتی.
- فروش فاکتور همراه با ارزش افزوده و کد اقتصادی
- ارائه فاکتور فروش از شرکت های واقعی و معتبر
- ارائه فاکتور فروش از کارخانجات فعال
- دریافت فاکتور از شرکت های در حال فعالیت و کارخانجات واقعی
- صدور و ارائه فاکتور رسمی و پیش فاکتور مورد تایید امور اقتصادی و دارایی
- همراه با اظهارنامه و گزارشات فصلی و برگ سبز واردات صد در صد تضمینی
- صدور و ارائه فاکتور رسمی و پیش فاکتور. مورد تایید امور اقتصادی و دارایی
- آیا میخواهید معاف از پرداخت مالیات و ارزش افزوده باشید؟
- صدور فاکتور رسمی با ارئه کد اقتصادی = معافیت مالیاتی
- ارائه فاکتور رسمی
- ارائه فاکتور خرید معتبر
- فروش فاکتور رسمی و کد اقتصادی شامل مدارک زیر می باشند :
- گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی (کد اقتصادی 12 رقمی)
- روزنامه رسمی ، گواهینامه ثبت نام ارزش افزوده
- آگهی تاسیس ، تقاضانامه ثبت شرکت ، شرکت نامه
- اساسنامه ، صورتجلسه ، فاکتور رسمی ، پیش فاکتور

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ ۲۵ : ۱۱ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.