کار در تولیدی نوقا

کار در تولیدی نوقا
کار در تولیدی نوقا
تعدادی کارگر ساده خانوم و دو کارگر ساده زیر بیست سال آقا نیازمندیم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ۲۹ : ۱۹ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.