پزشک مسئول فنی MMT

به پزشک مسئول فنی با پروانه مطب تهران و پرستار (ماما، بهیار) جهت مرکز MMT تازه تاسیس شیفت صبح در پاکدشت نیازمندیم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶ ۰۴ : ۲۰ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.