شراکت برای راه اندازی سالن سولاریوم

شراکت برای راه اندازی سالن سولاریوم
شراکت برای راه اندازی سالن سولاریوم
مکان و کار از ما سرمایه از شما،برای راه اندازی سولاریوم در الهیه با موقعیت مکانی بسیار مناسب برای این کار شراکت پنجاه پنجاه در سود کار مبلغ مورد نیاز ۸۰ میلیون

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶ ۱۳ : ۲۷ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.