تدریس خصوصی المپیاد فیزیک

تدریس خصوصی المپیاد فیزیک
تدریس خصوصی المپیاد فیزیک
تدریس خصوصی المپیاد فیزیک
توسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف
09124396809
http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi
http://mirabiedu.com
15 سال سابقه موفق تدریس
2 سال سابقه تدریس در دانشگاه شریف به عنوان دستیار آموزشی
سوابق درخشان تدریس در مدارس و آموزشگاههای برتر تهران
سابقه ویراستاری و تالیف کتب کمک آموزشی
طراح سوالات آزمونهای آزمایشی

تدریس خصوصی المپیاد فیزیک
تدریس خصوصی فیزیک المپیاد
تدریس خصوصی فیزیک دهم
تدریس خصوصی فیزیک پیشرفته
کلاس المپیاد فیزیک
معلم خصوصی المپیاد فیزیک
معلم خصوصی فیزیک پیشرفته
تدریس خصوصی فیزیک 1 دانشگاه
تدریس خصوصی فیزیک 2 دانشگاه
معلم المپیاد فیزیک
دبیر المپیاد فیزیک
تدریس خصوصی سینماتیک
تدریس خصوصی الکتریسیته و مغناطیس
تدریس خصوصی حرکت دورانی
تدریس خصوصی فیزیک کنکور
تدریس خصوصی فیزیک نهم
کلاس آمادگی برای المپیاد فیزیک
تدریس خصوصی فیزیک دانشگاهی
تدریس خصوصی نور هندسی
کلاس خصوصی المپیاد فیزیک

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در حال حاضر به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.