نیروی اجرایی

از کلیه دانشجویان و علاقه مندان به صورت نیمه وقت و تمام وقت متقاضی در ردیف های ذیل در موسسه جذب استخدامی بعمل می آید:

مسئول دفتر

نیری اجرایی

امور اداری

روابط عمومی

بازاریابی و برندينگ

طراح

شرايط اولیه استخدام
1- استخدام شما در اين مجموعه به مدت سه ماه بصورت آزمايشی خواهد بود.

2- موسسه طی این مدت می تواند از ادامه كار (در صورت عدم حصول رضايت) جلوگيری نمايد.

3- پرداخت حقوق طی مدت آزمايشی برابر ضوابط موسسه و توافق بعمل آمده صورت خواهد پذيرفت.

4- بديهی است پس از پايان مدت آزمايشی استخدام نهايی و صدور دفترچه بيمه انجام خواهد شد.

5- بر اساس ضوابط موسسه پس از عقد قرارداد استخدام اصلی به منظور تضمین حسن انجام کار سفته دريافت می گردد.

لطفا جهت ارسال درخواست خود فرم ذیل را تکمیل نمایید، و ردیف شغلی خود را اعلام فرمائید:

http://mprh.ir/fa/node/251

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ۰۱ : ۳۶ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.