کنترل سیستم های مالی با یک ایده جدید

کنترل سیستم های مالی با یک ایده جدید
کنترل سیستم های مالی با یک ایده جدید
اکسل برای مدیران, مهندسان, حسابداران
وتولید ایده های نو


مدل 5-1) کنترل سیستم های مالی با یک ایده جدید

فرض کنید دو ستون دارید که یکی مربوط به متغیر x و ستون بعدی مربوط به متغیر y هست. حالا زیر ستون x تعدادی عدد تایپ میکنید در این مدل من 10 عدد انتخاب کردم (x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10). در زیرستون y هم ده عدد دیگه تایپ میکنید (y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, y10). حالا سوال اینست که کدام سری ریاضی از ستون x برابر میشود با یک سری ریاضی در ستون y؟ یا کدام سری ریاضی از ستون x منهای یک سری ریاضی در ستون y , برابر یک عدد خاص یا ایندکس که در اینجا به اسم مغایرت در حسابداری نام دارد, میشود؟. بطورمثال برای ستون x ما حالتهای زیررا داریم:
x1+ x2+x10+x5
x3+x7+x1
x4 + x3 + x 6 + x 7 + x8 + x9
بطورمثال برای ستون y ما حالتهای زیررا داریم:
y2 + y4 + y6 + y8 + y10
y1 + y3 + y5 + y7
y2 + y5 + y9
همانطور که شما می دانید بر اساس روابط جایگشت ها در آمار و احتمالات ریاضی, ما می توانیم 2^10 معادل 1024 معادله برای ستون x ها و 1024 معادله برای ستون y ها بنویسیم. در حقیقت این مدل توانایی حل همزمان 1024 معادله را دارد بطوریکه در قسمت Outputs نتیجه حل معادلات را که همان جواب به سوالات فوق می باشد را دارد. بستگی به مشخصات فنی کامپیوترو قدرت و سرعت پردازش آن, شما می توانید تعداد اعداد هر ستون را کم و یا زیاد کنید. بطور مثال من برای هر ستون تا 20 عدد یک مدل ساخته ام.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ ۳۴ : ۴۲ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.