مدیرمالی و حسابدار حرفه ای

کارشناس ارشد امورمالی با بیش از 10 سال سابقه حسابداری و امورمالیاتی جهت تحریر دفاتر اظهارنامه مالیاتی استقرار سیستم حسابداری پروژه ای و کارهای عقب افتاده با کیفیت و قیمت مناسب اعلام آمادگی می نمایم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ ۲۸ : ۲۲ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.