تدریس خصوصی تنیس آموزش پیشرفته تنیس تنیس

تدریس خصوصی تنیس آموزش پیشرفته تنیس تنیس
تدریس خصوصی تنیس آموزش پیشرفته تنیس تنیس
تدریس خصوصی تنیس
مربی رسمی فدراسیون
سراسر تهران
بدوت محدودیت سن
09122108348
حرفه ای تفریحی
خانوادگی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ۰۲ : ۳۲ : ۱۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.