آموزش تئوری هنرهای تجسمی و نمایشی.

آموزش تئوری هنرهای تجسمی و نمایشی
آموزش تئوری هنرهای تجسمی و نمایشی.
آموزش تاریخ هنر،تاریخ سینما و تئاتر و فعالیت به منظور پرورش خلاقیت و تقویت آگاهی عمومی هنری.برای دانش آموزان مقطع هنرستان.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶ ۵۴ : ۱۹ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.