همکاری یا مشارکت

با انگیزه و مشتاق با حداقل مدرک کارشناسی ارشد با امکان اخذ یا وجود مجوزهای مربوطه، برای برپایی دوره های آموزشی روانشناسی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ ۴۲ : ۰۰ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.