ضامن کارمند رسمی دولتی

ضامن کارمند رسمی دولتی با گواهی کسر از حقوق جهت ضمانت در تمامی بانکها و موسسات خصوصی موجود می باشد.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ ۴۳ : ۳۱ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.