ّشریک سرمایه گذار با طرح تولیدی

به شریک وسرمایه گذار باطرح جهت تولیددرزمین آماده برای شرایطهای مختلف درگیلان-شهرستان رودبار نیازمندیم.شرایط زمین برای پرورش آبزیان وقارچ وهرگونه تولیدی دیگرمهیااست.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ ۳۰ : ۲۸ : ۰۸ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.