نظافت واشپزی وخدمتکاردرمنزل

خانم نظافتچی میانسال فوق العاده تمیزومسلط به امورخانه داری واَشپزی وامورمنزل با ضامن 09121355323بدون ضامن به هیچ عنوان تماس نگیریدبا حقوق عالی مجرد ومومن تمام وقت یا پاره وقت

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ ۵۴ : ۵۲ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.