نیاز به۲ضامن کارمند با فیش حقوقی

با سلام به ۲نفر ضامن کارمند با فیش حقوقی برای تسهیلات بانکی نیازمندم که زیر نظر وکیل قراردادی نوشته میشود که نه سیخ بسوزد نه کباب و ما مکلف هستیم اقساط بانکی را پرداخت کنیم و حق الزحمه و هزینه برای ضامنین پرداخت میشود تا راضی باشند و به مبلغی که ضامن میشوند نفری یک سفته داده میشود که در قرارداد نوشته میشود و بعد از تمام شدن وام سفته هارا برمیگردانین با تشکر در این روزهای سخت کاری و وضع اقتصاد هرکس ضلمن شود یک هزینه داده میشود و با بستن قرارداد و دادن سفته خیالشان راحت میشود

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ ۳۷ : ۱۹ : ۰۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.