شانس یکبار در خانه را میزند

شانس یکبار در خانه را میزند
شانس یکبار در خانه را میزند
یک شریک فعال با حداقل 200 میلیون سرمایه جهت اجرای یک پروژه اقتصادی در حوزه تجارت نوین جهانی با درآمد عالی و استثنایی دعوت به همکاری میشود.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ ۴۵ : ۳۳ : ۰۸ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.