نوار نقاله هوشمند

نوار نقاله هوشمند
نوار نقاله هوشمند
نوار نقاله هوشمند
طراحی و ساخت انواع نوار نقاله هوشمند جهت استفاده در خطوط تولید اتوماسیون و به منظور افزایش راندمان و افزایش سرعت تولید.
نوار نقاله هوشمند قابلیت های برنامه ریزی های گسترده ای را دارد.نوار نقاله هوشمند در انواع نوار نقاله هوشمند لاستیکی و نوار نقاله هوشمند پیچشی و نوار نقاله هوشمند فلزی و انواع خودکار سازی و اتو ماسیون انتقال خطوط انتقال تولید می شود.


شرکت اتراکو
آدرس
www.etraco.ir
info@etraco.ir

تلفن
56423101
56439524

56577880
09103939550
09103939560
09103939580
09103939590

خط ویژه فکس
89774749

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ۵۸ : ۱۵ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.