مجتمع تجاری- اداری ستاره باران تبریز

مجتمع تجاری اداری ستاره باران تبریز
مجتمع تجاری- اداری ستاره باران تبریز
رای همگام سازی خود با مسیر توسعه بازارهای جهانی که طی چند سال گذشته در »ستاره باران«مجتمع تبریز آغاز گشته، پا در این عرصه نهاده و با دیدگاهی مدرن و پیشرفته در زمینه تجارت و ارتباط با بازارهای هر خرید یک « داخلی و خارجی، سعی در ایفای نقش خود در زمینه پیشرفت شهر اولین ها دارد و شعار خود را در سرلوحه اهداف خود قرار داده و سعی دارد محیطی شاد و خاطره انگیز را »هر تفریح یک خاطره ˓تفریح برای مشتریان فراهم نماید.

این مجموعه یکی از مهمترین پروژه های تجاری شهر می باشد که می تواند نقش عمده ای در تأمین رفاه و بهمن (راه آهن) که قدیمیترین و 22 شادی و خدمات رسانی ایفا کند. این مجتمع با قرار گرفتن در خیابان طولانیترین شریان و راه ارتباطی شرق به غرب تبریز میباشد نقش مهمی رادر تبادلاتاقتصادی و فرهنگی ایفا خواهد کرد. ضمن آنکه به دلیل مجاورت با میدان جهاد (نصف راه)، امکان دسترسی از طریق خیابان آزادی و ) از مقابل پروژه راه ارتباطی BRTخیابان آذربایجان را نیز دارا می باشد. عبور خط اتوبوس های سریع السیر ( شهروندان با این مجموعه را آسانتر ساخته است.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ۲۰ : ۳۴ : ۲۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.