موسسه مکالمه انگلیسی سفیر گفتمان،یادگیری زبان انگلیسی مثل زبان مادری

موسسه مکالمه انگلیسی سفیر گفتمان،یادگیری زبان انگلیسی مثل زبان مادری
موسسه مکالمه انگلیسی سفیر گفتمان،یادگیری زبان انگلیسی مثل زبان مادری
موسسه مکالمه انگلیسی سفیر گفتمان،یادگیری زبان انگلیسی مثل زبان مادری
موسسه سفیر با اساتید مجرب و با تعیین سطح زبان در خدمت عزیزانی است که میخواهند زبان انگلیسی را مثل زبان مادری حرف بزنند.
هدف از تعیین سطح، سنجش سطح زبانی متقاضیان ثبت نام و مشاوره آموزشی است که توسط مدیران آموزش و کارشناسان واحد آموزشگاه زبان سفیر انجام می پذیرد.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ۴۵ : ۰۱ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.