خدمات مالی و حسابداری

خدمات مالی و حسابداری
خدمات مالی و حسابداری
مشاوره و اجرای تمامی امور مربوط به حسابداری، اظهارنامه، گزارشهای فصلی به دارایی و تحریر دفاتر و شرکت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و بیمه ای و برعهده گرفتن امور حسابداری و مالی یک واحد اقتصادی با استقرار نیروهای با تجربه و مسولیت تمام امور آن با تجربه چندین ساله و همچنین آموزش حسابداری و مالیاتی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ ۳۶ : ۳۸ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.