موسسه عکاسی و فیلمبرداری هیلاج،تخصصی ترین عکاسی تبریز

موسسه عکاسی و فیلمبرداری هیلاج،تخصصی ترین عکاسی تبریز
موسسه عکاسی و فیلمبرداری هیلاج،تخصصی ترین عکاسی تبریز
موسسه عکاسی و فیلمبرداری هیلاج،تخصصی ترین عکاسی تبریز
این موسسه یکی از مراکز خوب و قوی برای آموزش فیلمنامه نویسی است، تمرکز این مرکز بر آموزش عکاسی و فیلمبرداری است.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۴ : ۲۷ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.