متخصص: جراحی مغز و اعصاب،دکتر مهدی ظاهری خامنه

متخصص جراحی مغز و اعصاب،دکتر مهدی ظاهری خامنه
متخصص: جراحی مغز و اعصاب،دکتر مهدی ظاهری خامنه
متخصص: جراحی مغز و اعصاب
دکتر مهدی ظاهری خامنه
حوزه تخصصی: جراحی دیسک و ستون فقرات
ویزیت در:
بیمارستان سینا
بیمارستان شهدا
بیمارستان اسدآبادی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ۲۹ : ۱۳ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.