جابجایی دانشجو

جا بجایی دانشجو
رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی / کشاورزی دانشگاه زنجان روزانه دولتی با یکی از دانشگاه های تهران با شرایط ویژه

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۰۰ : ۳۷ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.