بیمارستان طالقانی، بیمارستان طالقانی تبریز

بیمارستان طالقانی، بیمارستان طالقانی تبریز
بیمارستان طالقانی، بیمارستان طالقانی تبریز
حوزه های تخصصی

جراحی عمومی داخلی زنان و زایمان کودکان
بخش های بالینی بیمارستان

تعداد بخش های بستری موجود بیمارستان: ۵ بخش
جراحی عمومی (۲۰ تخت)
نوزادان (۱۵ تخت)
NICU (۲۰ تخت)
بخش زایمان (۱۲ تخت)
مامایی-سزارین (۴۵ تخت)
بخشHigh Risk (۸ تخت)
امکانات تشخیصی-پاراکلینیکی

رادیولوژی
سونوگرافی
ماموگرافی
اکوکاردیوگرافی
الکتروکاردیوگرافی
آزمایشگاه - پاتولوژی و سیتولوژی
درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی

جراحی عمومی
اطفال و نوزادان
زنان و زایمان
داخلی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶ ۵۵ : ۵۱ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.