استخدام حسابدار پاره وقت

ثبت اسناد حسابداري در نرم افزار شرکت
تفکیک هزینه های رسمی و غیر رسمی و درآمد های رسمی و غیر رسمی در نرم افزار تا امکان گزارش گیری سود و زیان رسمی و غیر رسمی (واقعی) شرکت میسر گردد.
تهیه و ارسال لیست مالیات بر حقوق مطابق با لیست بیمه حقوق ارسال شده توسط کارفرما و ارائه فیش پرداختی به کارفرما.
بررسی خرید و فروش های رسمی شرکت در بازه های سه ماهه و ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
بررسی خرید و فروش های رسمی شرکت در بازه های سه ماهه و تهیه و ارسال گزارشات فصلی موضوع ماده 169 مکرر
تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سال مالی موضوع تفاهمنامه
تحرير دفاتر قانونی بر اساس دستورالعملهاي سازمان امور مالیاتی كشور و ارائه به کارفرما
تهیه زونکن اسناد و دسته بندی ماهانه و شفاف و ارائه به کارفرما
حضور در جلسه رسیدگی در صورت لزوم و خواست کارفرما و حسب مورد تهیه لایحه و اعتراض به برگه تشخیص و شرکت در جلسه هیئت حل اختلاف مالیاتی
ارائه حساب سود و زیان شرکت به دو صورت رسمی و غیر رسمی در قالب فایل PDF خروجی نرم افزار در گروه تلگرام مالی شرکت.
مشاوره در خصوص مديريت مالی و پايداري سیستم حسابداري، بیمه و مالیات

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۰۷ : ۲۸ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.