ملک تجاری - مسکونی در آمل

ملک تجاری مسکونی در آمل
ملک تجاری - مسکونی در آمل
ملک تجاری - مسکونی در شهرستان آمل به قیمت روز .
ملک در مرکز شهر و نزدیک به بزرگترین بازار شهر قرار دارد.
به همراه ملک مسکونی ۵ دهنه مغازه مشرف به بازار اصلی شهر قرار دارد.
برای اطلاعات دقیق تر لطفا تماس حاصل فرمایید.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ۳۴ : ۳۴ : ۲۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.