اجرای اسکلت بتنی و فونداسیون

اجرای اسکلت بتنی و فونداسیون
اجرای اسکلت بتنی و فونداسیون
جرای اسکلت بتنی و فونداسیون با مصالح یا دستمزدی
اجرای انواع سقف تیرچه بلوک, دال بتنی, تیرچه یونولیت و ...
اجرای دیواربرشی ودیوار حائل, چاه بتن و شمع بتن
آرماتوربندی, قالب بندی, بتن ریزی باقیمت مناسب
جهت مشاوره و قیمت ها تماس بگیرید

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ۲۰ : ۴۳ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.