استخدام پزشک عمومی خانم در مرکز درمان سوء مواد

استخدام پزشک عمومی خانم در مرکز درمان سوء مواد
استخدام پزشک عمومی خانم در مرکز درمان سوء مواد
استخدام پزشک عمومی خانم در مرکز درمان سوء مواد
به یک پزشک عمومی(خانم)دارای مدرک mmt برای مسئول فنی در مرکز درمان سوء مواد در وقت عصر نیازمندیم.لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

لطفا موقع تماس و مراجعه، محل تبلیغ (سایت آفتاب) را ذکر نمایید.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ ۳۸ : ۴۳ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.