استخدام یک خانم بصورت پاره وقت در شرکت بازرگانی

استخدام یک خانم بصورت پاره وقت در شرکت بازرگانی
استخدام یک خانم بصورت پاره وقت در شرکت بازرگانی
استخدام یک خانم بصورت پاره وقت در شرکت بازرگانی
به یک خانم جهت امور منشی در دفتریک شرکت بازرگانی خدماتی در حوالی ٤راه لاله
با ساعت کاری از ١١الی ٣:٣٠
و حقوق ثابت ٥٠٠هزار تومان

ساعت تماس ٤بعدازظهر الی ٨شب

الویت با افرادی خواهدبودکه بیان قوی داشته باشن

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ۲۳ : ۱۰ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.