خانم هایی که میخوان کار داشته باشن،بسته بندی در کارگاه تولید لباس

خانم هایی که میخوان کار داشته باشن،بسته بندی در کارگاه تولید لباس
خانم هایی که میخوان کار داشته باشن،بسته بندی در کارگاه تولید لباس
خانم هایی که میخوان کار داشته باشن،بسته بندی در کارگاه تولید لباس
به دو نفر خانم جوان جهت بسته بندی کمک برشکاری و امورات متفرقه سر پایی در کارگاه تولید لباس بیمارستانی نیازمندیم ،کل کارکنان کارگاه خانم میباشد.
ساعت کاری کارگاه از ساعت 8 تا 17 میباشد.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ۲۸ : ۱۲ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.