با ماشینتون میتونین در آژانس ما استخدام بشین، آژانس بهار

با ماشینتون میتونین در آژانس ما استخدام بشین، آژانس بهار
با ماشینتون میتونین در آژانس ما استخدام بشین، آژانس بهار
با ماشینتون میتونین در آژانس ما استخدام بشین، آژانس بهار
به تعدادی راننده با ماشین با مدارک کامل خودرو جهت کار در آژانس بهار باکارکرد بالا در شیفت های مختلف نیازمندیم.
حضوری مراجعه کنید

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ۲۹ : ۰۵ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.