بدون ریسک و حلال

بدون ریسک و حلال
بدون ریسک و حلال
جهت تولید با حجم بالا بیش از 1000 تن در سال قارچ خوراکی دارویی ،نیاز به سرمایه به مبلغ 3 میلیارد ت در سه نوبت ،زمین و مجوزات موجود است، بازگشت سرمایه یکسال ، فقط کسانیکه توانایی دارند و حتما مایلند کار پاک انجام دهند تماس بگیرند.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ۰۰ : ۰۰ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.