یک نفر برای شراکت در کار مکانیکی و آهنگری و مسلط به تست موتوری نیازمندیم.

یک نفر برای شراکت در کار مکانیکی و آهنگری و مسلط به تست موتوری نیازمندیم
یک نفر برای شراکت در کار مکانیکی و آهنگری و مسلط به تست موتوری نیازمندیم.
یک نفر برای شراکت در کار مکانیکی و آهنگری و مسلط به تست موتوری نیازمندیم.
شرایط همکاری به صورت توافقی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶ ۰۴ : ۲۰ : ۲۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.