تدریس فتوشاپ

تدریس فتوشاپ
تدریس فتوشاپ
تدریس خصوصی و گروهی کلیه نرم افزار های گرافیکی
زیر نظر استاید برجسته گرافیک در ایران
و ارایه مدرک پایان دوره و دعوت به کار توسط خودت شرکت از هنرجویان

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ۵۰ : ۲۸ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.