نوار نقاله رولیکی

نوار نقاله رولیکی
نوار نقاله رولیکی
نوار نقاله رولیکی
یکی از نوار نقاله های قابل تولید شرکت اتراکو، نوار نقاله رولیکی به صورت رولیک های زنجیری و رولیک های ثقلی می باشد. در دو نوع فلزی و لاستیکی وجود دارد.
نقاله رولیکی
نوار نقاله رولر
نقاله رولیکدار
نقاله رولیکی زنجیری
نقاله لولر زنجیر
نقاله زنجیری
سازنده نقاله رولیکی
تولید رولیک
شرکت اتراکو
آدرس
www.etraco.ir
info@etraco.ir
تلفن
56423101
56439524
56577880
09103939550
09103939560
09103939580
09103939590

خط ویژه فکس
89774749

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ۳۳ : ۲۸ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.