استخدام مراقب ساده مرد براي نگهدار سالمند و بيمار

استخدام مراقب ساده مرد براي نگهدار سالمند و بيمار
استخدام مراقب ساده مرد براي نگهدار سالمند و بيمار
به تعدادي مراقب ساده مرد براي نگه داري از بيمار و سالمند مرد در منزل و انجام امور منزل بيمار ،داراي سابقه كاري مرتبط و ضامن معتبر ،به صورت ساعتي و شبانه روزي و روزانه و شبانه ، نيازمنديم.
براي تماس با شركت با شماره هاي زير تماس حاصل فرماييد:
__٠٢١٢٦٨٥٣٧٥٧
__٠٢١٢٢٧٥٠٠٢٣

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ۵۹ : ۳۴ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.