فوری شریک نیاز داریم

فوری شریک نیاز داریم
فوری شریک نیاز داریم
باغچه رستوران بسیار شکیل و با موقعیت تجاری فوق العاده عالی
به یک نفر شریک نیاز دارد
این باغچه رستوران واقع در جاده اصلی و پر تردد رباط کریم هست
اولویت با کسانیست که تماس سریعتری بگیرند.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۴۰ : ۳۹ : ۰۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.