واگذارى مجموز مشريه ماهنامه

مجموز ماهنامه از اداره مطبوعات وزارت ارشاد با گستردگى كل كشور
با قابليت دريافت يارانه كاغذ و وام براى راه راندازي
با محوريت موضوع فرهنگى هنرى
09126030813

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ ۱۷ : ۴۶ : ۲۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.