استخدام خدمتکار و نظافتچی منزل

استخدام خدمتکار و نظافتچی منزل
استخدام خدمتکار و نظافتچی منزل
استخدام تعدادی خدمتکار و نظافتچی منزل
بابت خدمات خاص و حرفه ای منازل لوکس
حداکثر40 سال
به همراه آموزش، حقوق بالا و ایاب ذهاب

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ ۲۲ : ۳۹ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.