به چن نفر نیرو برای کار در رستوران نیازمندیم.

به چن نفر نیرو برای کار در رستوران نیازمندیم
به چن نفر نیرو برای کار در رستوران نیازمندیم.
به چن نفر نیرو برای کار در رستوران نیازمندیم.
نیروهای کار عبارتند از:
1-صندوقدار از ساعت ١١:٤٥ظهر تا ٢١ شب ماهیانه ٩٠٠ هزار تومان
٢-سالنً کار از ساعت ١٠صبح تا ١٢ شب ماهیانه ١٢٠٠ هزار تومان
٣-پیک با موتور از ساعت ١١ظهر تا ١١:٣٠ شب ١٢٠٠ هزار تومان
با تشکر از آفتاب

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ۳۸ : ۴۵ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.