جوشکاری خط های استیل وکربن تحت فشار(GTAW-SMAW)،طراحی واجرا

جوشکاری خط های استیل وکربن تحت فشار GTAW SMAW ،طراحی واجرا
جوشکاری خط های استیل وکربن تحت فشار(GTAW-SMAW)،طراحی واجرا
جوشکاری خط های استیل وکربن تحت فشار(GTAW-SMAW)،طراحی واجرا
طراحی واجرای لوله کشی های استیل
جوشکاری خط های استیل وکربن تحت فشار(GTAW-SMAW)
اجرای تست های جوشکاری
VT-PT-MT-UT-RT
لوله کشی های خطهای لبنی-پاستوریزه ومواد غذایی
آماده عقد قرار داد با کارخانجات

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ۵۱ : ۴۸ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.